USTAD SAID NURSI
ustad said nursi noor risalesini yazdıktan sonra tebrik mektubunu gönderen İranlı arkadaş kimdi ?

USTAD SAID NURSI

Ustad said nursi Noor risalesini yazdıktan sonra Tebrik mektubunu gönderen İranlı arkadaş kimdi ?


 

Ustad said nursi Noor risalesini yazdıktan sonra Tebrik mektubunu gönderen İranlı arkadaş kimdi ?  

Said Nursi'ye İran'dan gelen mektup

Zarfın üzerinde "Türkiye Cumhuriyetine tâbî Isparta'nın Barla nahiyesinde mukim pek muhterem, faziletmeâb Bediüzzaman Hazretlerine takdim olunur."

Adresim: İran’da Rızâiye vilâyetine tâbi mergivar mahâlinde Dize Karyesinde Gilânîzâde Seyyid Abdullah

Ağustos 1955

Pek muhterem, fazîletmeâb, üstâd-ı muhterem Bediüzzaman Hazretlerine,

Herşeyden evvel selâm ve hürmet-i mahsûsumu takdim, sıhhat ve âfiyette devamınızı Cenâb-ı Kadîr-i Mutlak Hazretlerinden temennî ve niyaz eylerim. Lütfen ahvâl-i âcizânem istifsâr buyurulursa, Lehu’l-hamd ve’l-Minne, vücud-ı fânîm Bâkî,  Iran'da, Rizâiye (Urmiye) vilâyetine tâbî Mergivar mahallinde Dize karyesinde imrâr-ı hayat etmekte olduğumu arz eylerim.

ustad said nursi iranli arkadasi ve tebrik mektupu (4) 

DAHA FAZLA OKU


Said nursi
Bu web sitesinin tüm hakları saklıdır USTAD SAID NURSI || saidnursi.ir